Om os

Dansk webshop hvor der er forskellige tekniske varer. Vi tilstræber at give en hurtig service, men det kan være svært at få alle varer hjem. Shoppen administreres af danskfjernlager som er f.eks. distributør af Bros fyr i Skandinavien som er bedre oliefyr til både. Vi er beliggende i Aalborg, og du kan altid kontakte os direkte via kontaktformularen her på siden, hvis du skulle have spørgsmål. Varebestilling bedes foregå direkte gennem shoppen.

Vi har stor erfaring i produkterne, men vi installerer desværre ikke selv, men vi kan sagtens skrifteligt rådgive om korrekt installation eller produktvalg. Vi sælger kun korrekt CE mærkede og miljømærkede produkter og de koster desværre ofte lidt mere end dem uden leverandørens produkt ansvar.

Vi er et lille firma og er startet i 2022.

Vi har kunder i Finland, Færøerne, Grønland, Norge, Sverige og Ålandsøerne og naturligvis Danmark. 

Contact form