Tænk over vacuum med dit dieselfyr, især hvis din båd her af nyere dato

Tænk over vacuum med dit dieselfyr, især hvis din båd her af nyere dato

At holde varmen ombord på en båd under kølige sejladser kan være afgørende for komforten, og et dieselfyr er en pålidelig kilde til varme. Dog kan anvendelsen af et sådant fyr potentielt skabe et specielt fejlscenarie, nemlig opbygningen af vakuum i båden, hvis den er tæt forseglet.

Dieselfyr fungerer ved at forbrænde diesel og udstøde røggasser gennem en udstødningsrør. Men når kun udstødningsdelen er ført ud, kan der opstå vakuum i båden, især hvis der ikke er en ordentlig indtagsventilation.

Når det opbygges vakuum kan fyret have svært ved at give maximalt effekt, dan den skal "hive" efter vejret.

Hvorfor skaber dieselfyret et vakuum? Hvis der ikke er en ordentlig ventilationsmulighed, kan dette skabe et vakuum eller et lavtryksområde ombord. Udelukkende udstødningsluften fjernes, men der tilføres ikke tilstrækkeligt med frisk luft for at erstatte den forbrugte luft, hvilket resulterer i et negativt tryk i båden.

Balance mellem indtag og udstødning  For at undgå dette vakuum er det afgørende at sikre, at der er tilstrækkelig indtagsventilation. Det indebærer at installere en ventilationsåbning eller en indsugningskanal i nærheden af det sted, hvor fyringsapparatet er monteret. Dette tillader frisk luft at strømme ind i båden og erstatte den luft, der bruges af fyringsapparatet.

Sikkerhed, 

Man man også overveje at føre indsugningen ud, da det øger sikkerheden hvis der skulle ske en sammensmeltning inden i fyret så udstødningsgasser ledes ud den forkerte vej.

 

Back to blog

Leave a comment