Bæredygtighed

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed, selvom det delvist kan påvirke vores omsætning. Vi fokuserer særligt på de tre bundlinjer i vores forretningsmodel (Business Canvas Model - BMC). Især inden for anvendelsen af dieselfyr er dette arbejde udfordrende på alle tre områder.

Miljø: Vi har et klart mål om at minimere vores CO2-fodaftryk. I øjeblikket kortlægger vi vores scope for at fastsætte mål for, hvordan vi kan reducere vores emissioner, og hvordan vores "sorte" produkter også kan gøres mere grønne. Dette gør vi for at mindske vores påvirkning og samtidig være gennemsigtige for vores kunder og andre partnere. Vi anvender allerede genbrugsmaterialer til forsendelser og stræber efter at finde løsninger, der reducerer CO2- og partikeludledninger, f.eks. med HVO100.

Social: Vi forpligter os til at tilbyde et positivt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og forretningspartnere. Vores politikker og indkøb vurderes i forhold til internationale menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, og vi fokuserer på alle aspekter af social bæredygtighed.

Governance: Vi har implementeret få, men nødvendige politikker i vores virksomhedsdrift og den måde, vi arbejder på hver dag. Vi ønsker at være en ansvarlig virksomhed på alle aspekter, lige fra vores interne processer til den måde, vi påvirker vores forretningsrelationer og verden omkring os.